GDPR PÅ AMAVITECH

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som kontaktuppgifter om du handlar av oss eller på annat sätt är kund hos oss.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna effektuera dina beställningar, fakturera dig eller följa upp dina resultat.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är efter ditt medgivande alternativt bokföringslagen. Dina uppgifter i får bokföring kommer att sparas i sju år, övriga raderas när du så önskar.

Du kan enkelt bli glömd hos oss genom att fylla i formuläret är intill.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon mer än det vi är skyldiga till enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Marianne Fredriksson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via formuläert här intill.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

JAG VILL BLI GLÖMD